Over slotenmaker Liedekerke

Een heidense Bellona verdreef zeker een heilige Clara. Het stille verblijf aangaande een nonnen, welke zichzelf Clarissen noemden, werden herschapen in een bewaarplaats over grondstoffen waaruit buskruit geschapen kon worden. Het dankte dit onder verdere aan de helse uitvinding betreffende een monnik Barthold Schwartz, die zich stortte op dit ontwikkelen betreffende verwoestende krijgsmiddelen, in regio betreffende een vreedzame orderegels aangaande zijn klooster te praktiseren.

Onder andere ‘schoelapper’ Cornelis Florisz. en korendrager Jan een Vrijenden woonden in ons ‘stadstoren’ aan een vest of op de wal, daar waar ze voor niets huisvesting vonden. Welke wal kan zijn thans weggegraven en regio bezit geschapen voor een wandelpad en een straat.

Hetgeen men nu kan uitdrukken ingeval: ‘gij zit te gluren mits ons poelsnip’. Cats zinspeelde hierbij op een gewoonte over reigers en roerdompen om lange tijd roerloos en stokstijf op één poot te ogen staren tot ons bepaald kwestie, waarbij ze af en toe een ogen sluiten mits vallen zij in een dut.

Op 29 januari 1583 werden welke ambtenaren vanwege dit in het begin aangesteld. Zij waren gehouden `s morghens metten upganck van der poorten tot s avonts dat welke gesloten sullen sijn"

. Op website 347 en volgende over bestaan boek geeft Bleyswijck allerhande bijzonderheden over een veranderde bestemming aangaande de meerdere monniken- en nonnenkloosters na een Reformatie. Er bekijken wij bij andere dat de lokaliteiten over het voormalige klooster later door de Staten van Holland en Westfriesland deels tot ons salpetermagazijn en deels tot berging met ‘andere toerustingh ten Oorlogh’ werden bestemd.

Met een zuidzijde van de Andere Langedijk, van een stadswal gerekend, stond de woonhuis over mr. Johan Schrevel ('een schrale' of magere.), welke 8 November 1593 tot pestmeester was benoemd of ‘aenghenomen’, blijkens de aantekening in het 2e Memoriael over Burgemeesteren.

Ik hoop het je vlug bevrijd raakt! Dare to be different The Jellyfish, a brilliant creature. No nerves and no brain, so no bad thoughts and no pain

Het kan zijn ons bruisend kunstmuseum met ons vrijplaats mentaliteit, daar waar verrassingen te gadeslaan zijn en waar nieuwe collecties opkomen, welke alang langs overige betere kwaliteit musea door het land trekken.

Ik bedoel de gevel aangaande een voormalige brouwerij ‘Een Hantbooch’, een heerlijk en zeldzaam specimen met burgerlijke bouwstijl uit de allereerste helft aangaande een 16e eeuw, thans (in 1882)

In de loop der eeuwen zijn zij uitgestorven, verhuisd ofwel tot een verdere nederige staat afgedaald, vervolgens die via hun voorvaderen in een maatschappij werden ingenomen en daarmee op hun beurt de waarheid bevestigd met de spreuk dat niets bestendiger is vervolgens onbestendigheid.

Dat ‘kleyne officie’ behoort ondertussen tot het verleden net wanneer zoveel ouds, dat mits gedateerd, niet verdere in een tegenwoordige gemeentelijke inrichting schijnt te passen. Tegenwoordig is een politie belast betreffende een zorg die vroeger op de torenwachter rustte. De trompet kan zijn, betreffende een ratels over een klapwakers, een stokken met een ‘dienders’, enz. bijgezet tussen een relikwieën van een oude tijd. Zij ruste in vrede!

Enigszins verder woonde ons ‘heuyckmaecker’, wiens huis heette ‘Inden Wenteltrap’. Deze vervaardigde het vrouwenkledingstuk huik genaamd, dat men de voorloopster van een moderne regenmantel zou kunnen benoemen.

Zeven huizen bovendien bezat een schilder, mr. Jacob Willemsz. Delff ons bekijk hier woning; meteen je reeds aantekende, woonde hij zelf op de hoek over het Rietveld en de Verwersdijk.  

Dit noordelijke stuk aangaande de oostzijde betreffende een Voorstraat –oudtijds ‘de Andere Delft’ geheten -viel tussen dit een ander stadskwartier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Over slotenmaker Liedekerke”

Leave a Reply

Gravatar